top of page
oogtest

Behandelingen

Oorzaken

Wat is keratoconus?

Keratoconus is een progressieve, kegelvormige vervorming en verdunning van het hoornvlies.

Door deze vervorming ontstaat een toenemend en onregelmatig astigmatisme (zie onder wat zijn refractiestoornissen), met een vermindering van het zicht tot gevolg, die niet meer met een bril kan worden gecorrigeerd.

cornea keratoconus - normaal oog.png

Normaal oog

cornea - oog-keratoconus.png

Keratoconus

Oorzaken

Keratoconus is een erfelijke aandoening en komt dus meer voor in bepaalde families.

De eerste symptomen (astigmatisme) kunnen al optreden op jonge leeftijd.

Progressieve ectasie is een zeldzame complicatie van de LASIK-operatie, met name bij een dun hoornvlies, vooral in combinatie met een grote afwijking en een grote pupil. Hier treden de eerste tekens meestal de eerste jaren na de laserbehandeling op.

Verloop

Verloop

Het onregelmatig astigmatisme evolueert meestal traag, waardoor het optimale zicht met brilcorrectie geleidelijk vermindert.

In een vroege fase kunnen (half-)harde contactlenzen nog tijdelijk zichtverbetering brengen, maar dikwijls met veel ongemakken voor de drager.

Later ontstaat een toenemende verdunning en zelfs vertroebeling van het hoornvlies, die in een eindstadium zelfs kan leiden tot perforatie van de oogbol.

Bij onvoldoende zicht of bij duidelijke toename van de keratoconus dringen heelkundige technieken zich op.

Diagnose

Diagnose

Vooral in de beginfase (fruste Keratoconus genoemd) gebeurt de diagnose enkel met een topografische digitale analyse van het hoornvlies. Wij gebruiken hiervoor in onze oogkliniek verschillende corneale topgrafen, oa die van Zeiss en Oculus.

In een latere fase is behalve de topografie, ook de pachymetrie (diktemeting) en het spleetlamponderzoek essentieel.

Behandeling

Behandeling

Beginstadia

Gevorderd stadium

In een verder gevorderd stadium moet het slechte weefsel vervangen worden door gezond weefsel van een donor (hoornvlies- of corneatransplantatie).

Waar vroeger de volledige dikte van het hoornvlies werd verwijderd en vervangen (penetrerende keratoplastie), wordt nu selectief enkel het slechte weefsel vervangen of versterkt, dit noemt lamellaire keratoplastie. Bij keratoconus voeren we meestal de paddestoelvormige transplantatie (Mushroom keratoplastie) uit, waarbij de diepe endotheellaag zoveel mogelijk gespaard blijft.

Behalve weefselsparend, geeft deze lamellaire transplantatie ook een breder contactoppervlak met het getransplanteerde weefsel, zodat de genezing sneller en meer stabiel verloopt.

Risico's

Zoals bij alle operaties kan zelden (+/- 1/2500) een infectie voorkomen, die gelukkig meestal met antibiotica kan worden verholpen.

Met de crosslinking zijn tot op heden weinig ernstige complicaties bekend.

De Intacts kunnen, zoals elk vreemd lichaam, wat reactie veroorzaken van het eigen weefsel. Deze is meestal minimaal en met oogdruppels te controleren. Bovendien is de correctie met de ringetjes reversibel.

In geval van onvoldoende effect of bij eventuele problemen, kunnen ze worden verwijderd.

Bij elke transplantatie bestaat er ongeveer 10% kans op afstoting. Indien dit niet met medicatie kan gecontroleerd worden, is het vaak nodig een nieuwe transplantatie uit te voeren.

Praktisch

In geval van keratoconus is onze aanpak heel erg afhankelijk van de ernst van de aandoening. Een zeer grondige evaluatie met uitgebreide topografische opmeting is hiervoor onontbeerlijk.

Praktisch neemt u best telefonisch een afspraak met ons secretariaat voor een uitgebreid refractieonderzoek. Op het einde van een dergelijk onderzoek kan dan een status worden opgemaakt en de mogelijkheden voor een eventuele behandeling overlopen.

Stabiliseren

In een vroege fase passen we corneale Cross-linking toe. Dit is het toedienen van oogdruppels met Riboflavine (vitamine B) in combinatie met een bestraling door Ultraviolet-A licht. Deze combinatie verhoogt de elastische weerstand van het hoornvlies, door een proces van Photo-polymerisatie.

Dit leidt tot een stabilisering en soms zelfs lichte verbetering van zowel keratoconus als ectasie.

Normaliseren

In een wat meer gevorderd stadium planten we Intacs in. Dit zijn fijne plastic staafjes in de vorm van een halve cirkel. Zij worden ingebracht in een (met de femtosecondlaser vooraf gemaakte) circelvormige tunnel in het hoornvlies. De vorm van het hoornvlies wordt hierdoor regelmatiger (meer normaal) en het scherptezicht met optische correctie verbetert. Ook de weerstand van het hoornvlies wordt door de Intacs versterkt.

Optimaliseren

Zowel na Cross-linking als na Intacts kan, na stabilisatie en normalisatie, een verdere verbetering van de optische afwijking (brilcorrectie) bekomen worden ofwel met een lensinplantatie ofwel met de Excimerlaser (zie "surface ablation").

Risico's
Praktisch
bottom of page