top of page
oogtest

Behandelingen

Wat is glaucoom?

Glaucoom

Wat is chronisch open hoek glaucoom?

Glaucoom is een oogaandoening waarbij de oogzenuw beschadigd wordt door een langdurige verhoogde oogdruk, waardoor het gezichtsveld geleidelijk inkrimpt, en het centrale zicht op de duur wegvalt. In een vergevorderd stadium kan glaucoom tot blindheid leiden. Omdat de evolutie van glaucoom meestal sluipend verloopt, merkt men er zelf weinig van, tot het zicht reeds zwaar is aangetast. De evolutie van glaucoom is onomkeerbaar, vandaar dat opsporing in een vroegtijdig stadium zeer belangrijk is.

De ziekte treedt meestal op vanaf de leeftijd van 40 jaar, en de kans stijgt met de leeftijd. Op 40 jaar hebben 2% van de Belgen glaucoom, op 80 jaar is dit 4%. Als er iemand in de familie glaucoom heeft (vnl. ouders, broers of zussen), heeft men beduidend meer kans om de ziekte te krijgen.

Enkel een oogarts kan aan de hand van de nodige testen bepalen of iemand glaucoom heeft. Daarom is het belangrijk vanaf 40 jaar tweejaarlijks en vanaf 65 jaar jaarlijks op oogonderzoek bij een oogarts te gaan.

 

Voor meer informatie zie: Belgian Glaucoma Society

oog-glaucoom.png
oog-glaucoom-detail.png
Oorzaken

Oorzaken

De oogbol is gevuld met vocht dat voor een zekere druk in het oog zorgt zodat het oog zijn vorm niet verliest. Er is een continue aanmaak en afvoer van dit vocht. Indien er een onevenwicht is tussen aanmaak en afvoer, meer bepaald een te hoge productie of een verminderde afvoer of beiden, dan verhoogt de oogdruk.

Hoewel er nog geen wetenschappelijke consensus is over de juiste oorzaak van glaucoom, blijkt een verhoogde oogdruk in 90% van de gevallen een rol te spelen. Toch dient de oogdruk altijd gerelateerd te worden aan andere oogheelkundige onderzoeken om te evalueren of er sprake is van glaucoom en een behandeling moet opgestart worden.

Enkel een oogarts is bekwaam om dit te bepalen.

02-glaucoom.jpg
01-normaal-zicht.jpg

Normaal zicht

02-glaucoom.jpg

Zicht bij glaucoom

Onderzoek

Onderzoek

Meting van de oogdruk

Gezichtsveldonderzoek

Het gezichtsveldonderzoek kan heel vroegtijdig “uitval” in het gezichtsveld opsporen, lang voor die door de persoon zelf wordt opmerkt.

Dit onderzoek gebeurt in een koepel waartegen achtereenvolgende lichtpuntjes worden geprojecteerd.

Telkens een lichtpuntje verschijnt, moet men op een belletje duwen. De resultaten worden door een computer verwerkt en opgeslagen.

gezichtsveld.jpg

Beoordeling van de oogzenuw

Enkel een oogarts kan met de nodige apparatuur zien of de oogzenuw reeds beschadigd is.

Bijkomend wordt een foto of scan van de oogzenuw genomen, om de evolutie en eventueel verdere uitholling van de oogzenuw op te volgen.

oogzenuw.jpg
applanatie.jpg
Behandeling

Behandeling

Glaucoom is niet definitief te genezen. Eens de diagnose van glaucoom is gesteld, moet de oogdruk voor de rest van het leven gecontroleerd worden. De behandelingen stabiliseren het ziekteproces door de oogdruk te verlagen, maar kunnen de reeds gebeurde schade niet teniet doen.

Oogdruppels:

Meestal blijft de oogdruk onder controle door het indruppelen van oogdruppels om te oogdruk te verlagen. Dit moet elke dag gebeuren en zonder onderbreking.

Laser:

Indien deze behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan in sommige gevallen een laserbehandeling uitgevoerd worden om de afvoerkanaaltjes te verwijden.

Operatie:

Indien oogdruppels en laserbehandeling ontoereikend blijken, kan een heelkundige ingreep aangewezen zijn. Er wordt dan een kleine opening in de oogbol gemaakt, waarlangs het teveel aan oogvocht kan afgevoerd worden naar de bloedvaten.

Andere vormen

Andere vormen

Glaucoom < 40 jaar

Uitzonderlijk kan glaucoom aangeboren zijn. Dit uit zich meestal door abnormaal grote ogen bij baby's. In dit geval is een snel advies van een oogarts aangewezen.

Eveneens uitzonderlijk treedt glaucoom later op kinderleeftijd op. Deze vorm van glaucoom is meestal familiaal, daarom moeten alle familieleden van aangetaste personen zich regelmatig door een oogarts laten onderzoeken.

Acuut glaucoom

Bij acuut glaucoom verhoogt de oogdruk op enkele uren tijd tot zeer hoge waarden, doordat de afvoer van het oogvocht plots totaal geblokkeerd wordt. Dit gaat gepaard met hevige pijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, en wazig zicht. Dit is een urgentie die snel behandeld moet worden, om blijvend gezichtsverlies te voorkomen.

Ook deze vorm van glaucoom kan vaak voorkomen worden. De oogarts kan vaak voorspellen of iemand aanleg heeft om een acuut glaucoom te ontwikkelen. In dit geval wordt een preventieve laserbehandeling afgesproken.

Secundair glaucoom

Sommige oogziekten gaan gepaard met hoge oogdruk. De oorspronkelijke oogziekte dient hier uiteraard eerst behandeld te worden.

bottom of page