Wat is strabisme?

Strabisme of scheelzien komt voor bij 2 tot 3% van alle kinderen. Het kan aangeboren zijn (voor de leeftijd van 6 maanden ontstaan) of later optreden in de kinderjaren. Het is niet louter een esthetisch probleem doch wijst vaak op een onderliggend probleem van het zicht. We raden ouders dan ook aan zo snel mogelijk een afspraak bij hun oogarts te maken wanneer zij merken dat hun kind scheel kijkt. Een scheelkijkend oog wordt namelijk heel vaak lui of slechtziend. De behandeling bestaat erin zo vroeg mogelijk het goede oog af te plakken (occlusie).Soms is ook een bril nodig Indien de behandeling te laat gestart wordt of niet lang genoeg volgehouden wordt, kan het gezichtsverlies onomkeerbaar zijn.